Impedanční defektoskopie

CR5_7707

Princip měření

Impedanční defektoskopie je nedestruktivní metoda detekce vlhkosti ve vrstvách pod povlakovými vodotěsnými izolacemi. Uplatňuje se především ve střešních pláštích, ale najde využití i na obtížněji přístupných kontaktních zateplovacích systémech obvodových plášťů.

Tato moderní a sofistikovaná metoda umožňuje stanovit vlhkostní stav materiálů pod povlakovou izolací bez nutnosti mechanického porušení vodotěsných izolací, např. sondami apod. Dokážeme zjistit rozsah nezbytné výměny podkladních vrstev – a to bez nutnosti rozebrání celého podkladu.

Tato metoda je založena na principu měření elektrické impedance ve vrstvách pod hlavní povlakovou izolací. Pro měření se využívají příložné impedanční vlhkoměry.

Na trhu se nabízí 2 typy – buď přístroj s pojezdem vhodný pro kontroly střech většího rozsahu nebo ruční přístroj vhodný pro menší střešní pláště či pro lokální průzkumy. 

Mezi elektrodami na spodní straně přístroje se vytváří střídavé elektrické pole a dochází k přenosu nízkofrekvenčního signálu. Signál je schopen proniknout v tepelných izolacích až do hloubky 100 mm, v případě betonových podkladů do hloubky cca 20-30 mm. Hloubka průniku závisí na objemové hmotnosti materiálu. Měřením získáme přesné komparativní výsledky.

Technologie

Poradíme po telefonu

Dáváte přednost rozhovoru po telefonu? Zavolejte nám! Poradíme vám a navrhneme nejlepší řešení přímo pro vás.

Tel:737 926 911

Prohlédněte si naši galerii