Detekce netěsností R.O.S.I.

Bezpečnost ploché střechy na nejvyšší úrovni

Ploché střechy jsou každý den vystaveny vysokému zatížení, jejichž příčina je nejčastěji tohoto druhu:

  • teplo a chlad
  • UV záření
  • vlhkost způsobená deštěm a stojatou vodou 
  • mechanické namáhání nosné konstrukce vystavením větru, ledu a krupobití
  • práce prováděné na nástavbách
  • prohlídky střešních povrchů
  • technické závady v díle
  • a další

Výše jmenované nevyhnutelně vede v průběhu času k netěsnostem střešního pláště, které mohou dokonce znamenat i nebezpečí při užívání nemovitosti.

Naše technická pravidla a použití systémů je transparentní a certifikované. Díky našemu technickému vybavení, mnohaletým zkušenostem a znalostem jsme profesionálové v oblasti testování, údržby a monitorování průmyslových plochých střech, na které se můžete vždy s jistotou obrátit. 

R.O.S.I. PROOF

Pasivní monitorovací systém

Tato varianta spočívá v umístění senzorů v celé ploše střechy podle instalačního plánu při její montáži či  dodatečné instalace po zhotovení díla. Dodatečná instalace je však podstatně náročnější než instalace v průběhu realizace. Nejnovější generace senzorů vlhkosti pracuje autonomně nezávisle na provozu a bez baterie. Patentovaná technologie poskytuje přesné výsledky a minimalizuje údržbu a opravy střech. 

Čidla se načítají ručně jako součást kvality těsnosti v době instalace a podle potřeby, např. jako součást cyklů údržby střechy, která by neměla být opomíjena. To znamená, že hodnoty vlhkosti ve skladbě střechy lze kdykoli zjistit celoplošně a nedestruktivně.

R.O.S.I. HYBRID

Kombinace pasivního a aktivního monitorovacího systému

S R.O.S.I. HYBRID vám nabízíme individuální řešení monitorování vaší střechy, které kombinuje to nejlepší z obou světů monitorování.

Kromě rozsáhle instalovaných pasivních senzorů R.O.S.I. jsou také systematicky rozmístěny plně automatické rádiové senzory R.O.S.I. DIGITAL PRO.

Tato kombinace vytváří monitorovací systém, který je dokonale přizpůsoben podmínkám vaší ploché střechy pro maximální bezpečnost za nejlepší cenu.

R.O.S.I. DIGITAL PRO

Aktivní monitorovací systém pro trvalé monitorování

Náš aktivní monitorovací systém R.O.S.I. DIGITAL PRO je plně automatický monitorovací systém pro trvalé zaznamenávání a hlášení hodnot vlhkosti a teploty střešního pláště. Tato data jsou přenášena na cloudový zákaznický portál 24/7 a porovnávána s reálnými hodnotami, v případě pronikání vlhkosti jsou pak okamžitě spuštěny alarmy.

R.O.S.I. DIGITAL PRO vám nabízí nejbezpečnější řešení pro sledování stavu vlhkosti střešního pláště v reálném čase.

Služby

Poradíme po telefonu

Dáváte přednost rozhovoru po telefonu? Zavolejte nám! Poradíme vám a navrhneme nejlepší řešení přímo pro vás.

Tel:737 926 911

Podívejte se, jaké používáme technologie